کرکس

تنهایی

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی بگو ما هــــم بخنـــدیم…

اما هرگــــز نگفتــن:چرا غصــــه میخوری بگـــو ماهــم بخــوریم…

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393ساعت 18:12  توسط حسن  | 

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی بگو ما هــــم بخنـــدیم…

اما هرگــــز نگفتــن:چرا غصــــه میخوری بگـــو ماهــم بخــوریم…

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393ساعت 18:12  توسط حسن  |